Derleme

Alfa Radyonüklid Tedavisi için Potansiyel Alfa Partikül Yayıcı Radyonüklidlere Güncel Yaklaşım
 • Perihan Ünak
 • Elif Tutun
Nucl Med Semin 2023; 9: 7-15 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0002
Kemik Metastazlarında Radyoterapinin Rolü
 • Yıldız Güney
 • Süheyla Aytaç Arslan
Nucl Med Semin 2020; 6: 17-19 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0004
PET/BT Teknolojisi ve Radyoterapide Kullanımı
 • Yavuz Anacak
 • Mert Delikaya
Nucl Med Semin 2023; 9: 140-143 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0019
Radyoterapi Uygulamalarında PET/BT Neleri Değiştirdi?
 • Vildan Kaya
 • Melek Tuğçe Yılmaz
Nucl Med Semin 2023; 9: 144-149 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0020
Nöro-onkolojide PET Radyoterapi Planlamasına Nasıl Yardımcı Olabilir?
 • Ertuğrul Şentürk
 • Petek Erpolat
Nucl Med Semin 2023; 9: 150-155 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0021
Baş-Boyun Kanserlerinin Adaptif Radyoterapi Planlamasında PET/BT Kullanımı
 • Melek Tuğçe Yılmaz
 • Sezin Yüce Sarı
Nucl Med Semin 2023; 9: 156-160 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0022
Akciğer Kanseri Radyoterapi Uygulamalarında PET/BT’nin Rolü
 • Güler Yavaş
Nucl Med Semin 2023; 9: 161-170 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0023
Prostat Kanseri Radyoterapisinde PSMA-PET Güvenilirliği ve Kısıtlılığı
 • Ozan Cem Güler
 • Cem Önal
Nucl Med Semin 2023; 9: 171-177 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0024
Hodgkin Lenfoma Tedavisinde PET/BT ile Yanıt Değerlendirilmesi ve Radyoterapi Planlaması
 • Serra Kamer
Nucl Med Semin 2023; 9: 178-181 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0025
Prostat Kanserinde Tedavi Modaliteleri
 • İsmail Evren
 • Volkan Tuğcu
Nucl Med Semin 2018; 4: 182-207 DOI: 10.4274/nts.2018.022
Gastrointestinal Sistem Tümörlerinde PET Yol Gösterici Olabilir Mi?
 • Fatma Sert
Nucl Med Semin 2023; 9: 182-188 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0026
Hipoksi Görüntüleme Belirteçleri ve Radyoterapideki Potansiyel Yeri
 • Dilek Gül
 • Beste Atasoy
Nucl Med Semin 2023; 9: 189-194 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0027
Jinekolojik Tümörlerde Radyoterapi
 • Selnur Özkurt
 • Ali Osman Uysal
 • Kamuran İbiş
Nucl Med Semin 2022; 8: 190-196 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0022
PET/MR ve Radyoterapideki Uygulamaları
 • Gül Alço
Nucl Med Semin 2023; 9: 195-204 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0028
Radyoterapi Yanıtının Değerlendirilmesinde PET/BT
 • Neşe Torun
Nucl Med Semin 2021; 7: 212-219 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0020

Derleme

Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi ile Tedavi Planlama
 • Salih Özgüven
 • Tunç Öneş
Nucl Med Semin 2016; 2: 31-36 DOI: 10.4274/nts.2016.005

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler