Derleme

Kemik Metastazlarında Radyoterapinin Rolü
  • Yıldız Güney
  • Süheyla Aytaç Arslan
Nucl Med Semin 2020; 6: 17-19 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0004
Prostat Kanserinde Tedavi Modaliteleri
  • İsmail Evren
  • Volkan Tuğcu
Nucl Med Semin 2018; 4: 182-207 DOI: 10.4274/nts.2018.022
Jinekolojik Tümörlerde Radyoterapi
  • Selnur Özkurt
  • Ali Osman Uysal
  • Kamuran İbiş
Nucl Med Semin 2022; 8: 190-196 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0022
Radyoterapi Yanıtının Değerlendirilmesinde PET/BT
  • Neşe Torun
Nucl Med Semin 2021; 7: 212-219 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0020

Derleme

Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi ile Tedavi Planlama
  • Salih Özgüven
  • Tunç Öneş
Nucl Med Semin 2016; 2: 31-36 DOI: 10.4274/nts.2016.005

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler