Uygulama Kılavuzu

TNTD, Çocuklarda Dinamik Böbrek Sintigrafisi Uygulama Kılavuzu 2.0
  • Nedim C. M. Gülaldı
  • Tamer Aksoy
  • Funda Aydın
  • Gonca Kara Gedik
  • Emel Ceylan Günay
  • Pelin Özcan Kara
  • Bilge Volkan Salancı
  • Pınar Özgen Kıratlı
Nucl Med Semin 2015; 1: 15-18 DOI: 10.4274/nts.2015.003

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler