Derleme

Klinik Öncesi Çalışmalarda Kullanılan Nefroüroloji Modelleri ve Görüntüleme
  • Fikriye Gül Gümüşer
  • Elvan Sayıt
Nucl Med Semin 2019; 5: 102-106 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0013

Uygulama Kılavuzu

Çocuklarda Renal Kortikal Sintigrafi Uygulama Kılavuzu
  • Bilge Volkan Salancı
  • Pınar Özgen Kıratlı
  • Pınar Pelin Özcan
  • Murat Nedim Gülaldı
  • Tamer Aksoy
  • Emel Ceylan Günay
Nucl Med Semin 2020; 6: 237-242 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0018

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler