Derleme

Tiroid Kanseri İzleminde Tiroglobulin Ölçümünün Yeri ve Önemi
  • Zeynep Burak
  • Fatih Tamer
  • Mine Gümüş
Nucl Med Semin 2021; 7: 47-54 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0003
Laboratuvar Yönüyle Anti-Tg Antikor Yüksekliğinin İzleme Etkileri ve Çözüm Önerileri
  • Özlem Gülbahar
Nucl Med Semin 2021; 7: 55-62 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0004
Diferansiye Tiroid Kanserli Hastaların Takibinde Anti-tiroglobulin Antikor Yüksekliğine Yaklaşım
  • Alev Çınar
  • Nuri Arslan
Nucl Med Semin 2021; 7: 63-69 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0005
İyi Diferansiye Tiroid Kanserlerinin Tedavi ve İzleminde Rekombinant TSH Kullanımı
  • Elgin Özkan
  • Mine Araz
Nucl Med Semin 2021; 7: 113-121 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0010

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler