Derleme

İyi Diferansiye Tiroid Kanserlerinin Tedavisinde Risk Sınıflarına Göre I-131 Kullanımı Nasıl Değişiyor?
 • Seyfettin Ilgan
Nucl Med Semin 2021; 7: 1-32 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0001
Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Tiroid Hormon Tedavisinin Esasları
 • Berna İmge Aydoğan
 • Alptekin Gürsoy
Nucl Med Semin 2021; 7: 33-46 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0002
Tiroid Kanseri İzleminde Tiroglobulin Ölçümünün Yeri ve Önemi
 • Zeynep Burak
 • Fatih Tamer
 • Mine Gümüş
Nucl Med Semin 2021; 7: 47-54 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0003
Diferansiye Tiroid Kanserli Hastaların Takibinde Anti-tiroglobulin Antikor Yüksekliğine Yaklaşım
 • Alev Çınar
 • Nuri Arslan
Nucl Med Semin 2021; 7: 63-69 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0005
Tiroid Kanseri Takibinde Radyoaktif İyot Taramanın Yeri SPECT/BT Çağında Yeniden Değerlendirilmeli Midir?
 • Mine Araz
 • Nuriye Özlem Küçük
Nucl Med Semin 2021; 7: 70-79 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0006
Tiroid Kanserlerinde Ultrasonografi ve I-131 Tarama Dışı Görüntüleme Teknikleri
 • Murat Tuncel
Nucl Med Semin 2021; 7: 80-92 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0007
Klinik Öncesi Çalışmalarda Kullanılan Hastalık Modelleri ve Görüntüleme Teknikleri-Endokrinolojik Modeller
 • Burcu Dirlik Serim
 • Mustafa Kula
Nucl Med Semin 2019; 5: 88-95 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0011
Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Rezidüel veya Rekürren Nodal Hastalıkta Seçeneklerimiz ve Yardımcı Cerrahi Teknikler
 • Mustafa Özdeş Emer
 • Semra İnce
Nucl Med Semin 2021; 7: 93-100 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0008
İyi Diferansiye Tiroid Kanserlerinin Tedavi ve İzleminde Rekombinant TSH Kullanımı
 • Elgin Özkan
 • Mine Araz
Nucl Med Semin 2021; 7: 113-121 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0010
Pediatrik Yaş Grubunda İyi Diferansiye Tiroid Kanseri/Tanı-Tedavi ve İzlemde Değişkenlikler
 • Pınar Özgen Kıratlı
Nucl Med Semin 2021; 7: 122-131 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0011

Derleme

Tiroid Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Uygulamaları
 • Seyfettin Ilgan
 • Serdar Özbas
Nucl Med Semin 2017; 3: 151-158 DOI: 10.4274/nts.2017.015

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler