Editörden
PDF
Atıf
Paylaş
Talep
P: 0-0
Nisan 2024

Editörden

Nucl Med Semin 2024;10(1):0-0
Bilgi mevcut değil.
Bilgi mevcut değil
PDF
Atıf
Paylaş
Talep

Değerli meslektaşlarım,

Nükleer Tıpta cihaz ve radyofarmasötik teknolojilerindeki ilerleme kardiyak görüntüleme konusunda da önemli gelişmeler sağlamıştır. Miyokart perfüzyon sintigrafisi (MPS), kroner arter hastalığının tanısı, risk sınıflaması ve prognoz değerlendirilmesinde non-invaziv, uzun zamandır kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. MPS’de yeni nesil yarı iletken (kadmiyum çinko tellür-CZT) kameraların kullanılmaya başlaması daha düşük aktivite ile daha kısa sürede, daha iyi görüntü kalitesine ulaşmamızı sağlamış, hızlı ve doğru sonuçlar elde etmemize katkıda bulunmuştur. Bilgisayarlı tomografi (BT) ile atenüasyon düzeltmesinin kardiyak SPECT görüntülemeye eklenmesi doku atenüasyonundan kaynaklanan artefaktların giderilmesine yardımcı olmuş ve ek görüntü ihtiyacını azaltmıştır. Perfüzyon ajanları ile gerçekleştirilen pozitron emisyon tomografi (PET) miyokardiyal kan akımını kantitatif olarak ölçerek mikrovasküler dolaşım bozukluğunu erken safhalardan itibaren tespit edebilmiştir. Yöntem yüksek tanısal performansı sayesinde altın standart haline gelmiştir. Enfeksiyon ve enflamasyon görüntülemede FDG PET/BT, özellikle protez kapakları olan hastalarda infektif endokardit tanısında başvurulan ve güncel kılavuzlarda yer alan bir tetkiktir. Ayrıca büyük damar vaskülitlerinin tanımlanması ve hastalık aktivitesinin izlemi konusunda katkı sağlamıştır. Tc-99m işaretli kemik sintigrafisi ajanları ile görüntüleme, sebebi açıklanamayan kalp yetmezliği hastalarında kardiyak ATTR amiloidozun tanısında yüksek tanısal değere sahip günlük pratiğimizde sayısı gittikçe artan sintigrafik inceleme olarak karşımıza çıkmaktadır.

Nükleer kardiyolojide yeni görüntüleme sistemleri ve yazılımlar, yapay zeka uygulamaları, kardiyak amiloidoz, büyük damar vaskülitleri, infektif endokardit ve dinamik miyokardiyal perfüzyon radyonüklit görüntüleme gibi güncel konularının yer aldığı bu sayımızda, MPS değerlendirmede tuzaklar ve artefaklar da irdelenmiştir. Ayrıca sayımızda üç yeni kılavuzu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Meslektaşlarımız için kıymetli bir kaynak olduğunu düşündüğüm sayımızın hazırlanmasında büyük emeği olan başta konuk editörümüz Prof. Dr. Fevziye Canbaz hocamız olmak üzere tüm yazarlarımıza ve derneğimiz kardiyoloji çalışma grubuna en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla

Prof. Dr. Özlem Özmen

2024 ©️ Galenos Publishing House