Editörden

Editörden

  • Fuat Dede

Nucl Med Semin 2016;2(1):0-0

“Hibrit Görüntüleme, Bir Başarı Hikayesi”

Değerli Meslektaşlarım,

Bir asrı aşkın süredir hastalığın tanı ve takibinin non-invazif yolla yapılmasına adanmış görüntüleme tarihinin belki de en önemli başarılı hikayelerden biridir hibrit görüntüleme. Kabaca iki ya da daha fazla görüntüleme modalitesinin füzyonu anlamına gelir ve pratik uygulamadaki en bilinen örneği; 2000 yılında “Yılın Tıbbi Buluşu” olarak seçilmiş entegre PET/BT sistemleridir. Bu başarı klinikte SPECT/BT gibi yeni ve farklı birlikteliklerin önünü açmıştır. SPECT/BT’nin PET/BT’ye başlıca üstünlüğü ise hali hazırda nükleer tıp hekimlerince zaten başarıyla kullanılan çok daha geniş radyofarmasötik yelpazesine sahip olmasıdır. Doksanlı yıllardaki ilk entegre SPECT/BT sistemlerinden günümüze, hem SPECT, hem de BT aygıtlarında baş döndürücü gelişmeler olmuş ve hibrit SPECT/BT yeni, güçlü bir görüntüleme modalitesi olarak şu an karşımızda dimdik durmaktadır. BT; anatomik lokalizasyon ve atenüasyon düzeltmesinin sinerjistik etkisiyle SPECT’in doğruluğunu arttırmaktadır. Her ne kadar ilk SPECT/BT deneyimleri nükleer-onkolojide edinilmiş olsa dahi, yöntem artık nükleer-kardiyoloji ve genel nükleer tıpta da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Nükleer Tıp Seminerleri’nin bu sayısında; SPECT/BT görüntülemesinde öncü ve tecrübeli, çok değerli yazarlarımız bizlerle nükleer tıbbın kendisi kadar geniş bir konu olan SPECT/BT’nin klinik kullanımı ile ilgili, keyifle bir solukta okuyacağımız, güncel bilgi ve tecrübelerini paylaştılar. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum.

Saygılarımla
Dr. Fuat Dede
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İstanbul