Editörler Kurulu

Sahibi

Dr. Gamze Çapa Kaya
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Editör

Dr. Tamer Özülker
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye
E-posta: tozulker@gmail.com
ORCID: 0000-0001-9521-683X

Yardımcı Editör

Dr. Özlem Özmen
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği, Ankara, Türkiye
E-posta: ozmenozlem@yahoo.com
ORCID: 0000-0002-5392-1626

Editöryal Kurul

Dr. Elvan Sayit Bilgin
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
E-posta: elvansayit@homail.com

Dr. Murat Fani Bozkurt
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
E-posta: fanibozkurt@gmail.com
ORCID: 0000-0003-2016-2624

Dr. Tevfik Fikret Çermik
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı; İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye
E-posta: tevfik.cermik@sbu.edu.tr

Dr. Hakan Demir
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
E-posta: hakandemir99@yahoo.com
ORCID: 0000-0003-4466-0011

Dr. Gamze Çapa Kaya
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
E-posta: gamze.capa@deu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-1256-7325

Dr. Zehra Özcan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
E-posta: zehra.ozcan@ege.edu.tr
ORCID: 0000-0002-6942-4704

Dr. Gülin Uçmak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı ve Ankara Dr. Abdurahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Kliniği, Ankara, Türkiye
ORCID: 0000-0002-0268-4747

Dr. Doğangün Yüksel
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
E-posta: dyuksel@pau.edu.tr
ORCID: 0000-0003-0983-2834

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler