Editörler Kurulu

Sahibi

Dr. Zehra Özcan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Editör

Dr. Zeynep Burak
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Editör Yardımcısı

Dr. Tevfik Fikret Çermik
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
ORCID: orcid.org/0000-0001-7622-7277

Editöryal Kurul

Dr. Elvan Sayit Bilgin
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
E-posta: elvansayit@homail.com

Dr. Murat Fani Bozkurt
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
E-posta: fanibozkurt@gmail.com

Dr. Gamze Çapa Kaya
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
E-posta: gamze.capa@deu.edu.tr

Dr. Zehra Özcan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Dr. Gülin Uçmak
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Çorum, Türkiye

Dr. Doğangün Yüksel
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler