Editörden

Editörden

  • Zeynep Burak

Nucl Med Semin 2018;4(1):0-0

Değerli Meslektaşlarım,

Nükleer Tıp Seminerleri Dergisi’nin 2018 yılı ilk sayısını yayınlarken aynı zamanda yayın hayatında 3 yılı geride bırakmanın kıvancını yaşıyoruz. Amacımız güncel konuları kapsayan, konusunda uzman yazarların deneyimlerini içeren bir dergiyi webde meslektaşlarımıza bir tuş uzaklığında sunmak ve Türkçe kaynak konusunda var olan eksikliği gidermekti. Aldığımız olumlu geri bildirimler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Gelecekteki konu başlıklarını da okuyucularımızın önerilerini dikkate alarak planlamaktayız. Türkiye Nükleer Tıp Derneği Yönetim Kurulu, derginin oluşumunda emeği geçen konuk editörlerimiz, deneyimlerini bizimle paylaşan yazarlarımız ve Galenos Yayınevi çalışanlarının destekleri sayesinde Nükleer Tıp Seminerleri Dergisi daha nice ilginç konu ile yayın hayatına devam edecektir. 

Bu sayıda konu olarak “Toraks Malignitelerinde Güncel Yaklaşımlar” seçilmiştir.  Akciğer kanseri toplum sağlığı açısından bakıldığında çok önemli bir sağlık problemi olup kansere bağlı ölümler göz önüne alındığında en yüksek ölüm oranına sahiptir. Nükleer Tıp bölümlerinde günlük PET pratiğimizin ağırlıklı bir kısmını kapsayan akciğer kanseri olgularında, tanı, evreleme, tedavi yanıtı değerlendirme, yeniden evreleme basamaklarındaki yorumlarımız hastalığı tedavi eden hekimler açısından çok önemlidir. Konuk editör Prof. Dr. Ayşegül Akgün’ün önerisi ile hazırlanan 2018 yılı ilk sayımız Toraks Maligniteleri ile ilgili güncel bilgileri ve uygulamaları kapsamaktadır. Akciğer kanserine klinik yaklaşım, tanı yöntemleri, moleküler belirteçler, tedavi seçenekleri, akciğer kanseri dışındaki toraks maligniteleri, mezotelyoma, teranostik yaklaşıma uygun tümörler ve toraks malignitelerindeki PET/BT uygulamaları gibi konular birbirinden değerli yazarlar tarafından hazırlandı. Gerek Dr. Akgün’e gerekse konuk yazarlarımıza değerli zamanlarını ayırarak bize verdikleri destek için çok teşekkür ediyoruz. İlgi ile okuyacağınızı umar saygılarımı sunarım.