Cilt 3, Sayı 1

Nisan 2017
( 1 Editörden ,6 Derleme ,1 Editörden )

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Zeynep Burak
Nucl Med Semin 2017; 3: 0-0

Editörden

Tanisal Görüntülemede Son Basamak: Entegre PET/MR Cihazi ve Türkiye’de Ilk Deneyimler
 • Lütfiye Özlem Atay
Nucl Med Semin 2017; 3: 1-4 DOI: 10.4274/nts.001

Derleme

Pozitron Emisyon Tomografisi/ Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Teknik Özellikler
 • Mustafa Demir
Nucl Med Semin 2017; 3: 5-11 DOI: 10.4274/nts.002
Pozitron Emisyon Tomografi/Manyetik Rezonans Görüntüleme Kullaniminda Günlük Is Akisi ve Protokol Optimizasyonu
 • Ümit Özgür Akdemir
 • Nese Ilgin Karabacak
Nucl Med Semin 2017; 3: 12-21 DOI: 10.4274/nts.003
Onkolojik Görüntülemede Pozitron Emisyon Tomografisi/Manyetik Rezonans Uygulamalari
 • Uguray Aydos
 • Ümit Özgür Akdemir
 • Lütfiye Özlem Atay
Nucl Med Semin 2017; 3: 22-51 DOI: 10.4274/nts.004
Nörolojik Görüntülemede Pozitron Emisyon Tomografisi/Manyetik Rezonans Görüntüleme Uygulamalari
 • Ümit Özgür Akdemir
 • Nese Ilgin Karabacak
 • Lütfiye Özlem Atay
Nucl Med Semin 2017; 3: 52-58 DOI: 10.4274/nts.005
Pediatrik Görüntülemede Pozitron Emisyon Tomografi/Manyetik Rezonans Görüntüleme Uygulamalari
 • Lebriz Uslu Besli
 • Ümit Özgür Akdemir
 • Lütfiye Özlem Atay
Nucl Med Semin 2017; 3: 59-65 DOI: 10.4274/nts.006
Gazi Üniversitesi Tip Fakültesi, Nükleer Tip Anabilim Dali 2015 Aralik-2017 Subat PET/MRG’nin Kullanimina Yönelik Deneyimimiz: Ilk 1000 Olgudan Klinik Örnekler
 • Uguray Aydos
 • Ümit Özgür Akdemir
 • Mahsun Özçelik
 • Seda Gülbahar
 • Nese Ilgin Karabacak
 • Lütfiye Özlem Atay
Nucl Med Semin 2017; 3: 66-77 DOI: 10.4274/nts.007

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler