Cilt 4, Sayı 1

Mart 2018
(2) Editörden, (10) Derleme

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
  • Ayşegül Akgün
Nucl Med Semin 2018; 4: 0-0
Editörden
  • Zeynep Burak
Nucl Med Semin 2018; 4: 0-0

Derleme

Akciğer Kanserinde TNM Evrelemesi
  • Gürsel Çok
Nucl Med Semin 2018; 4: 1-5 DOI: 10.4274/nts.2018.001
Akciğer Kanserinde Tanı ve Evrelemede Florodeoksiglikoz Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi Görüntülemenin Yeri
  • Ümit Özgür Akdemir
  • Uğuray Aydos
Nucl Med Semin 2018; 4: 6-17 DOI: 10.4274/nts.2018.002
Akciğer Kanseri Tanısında Endoskopik Yöntemler
  • Onur Fevzi Erer
Nucl Med Semin 2018; 4: 18-25 DOI: 10.4274/nts.2018.003
Akciğer Kanserinde Moleküler Patoloji
  • Emine Bozkurtlar
  • Handan Kaya
Nucl Med Semin 2018; 4: 26-31 DOI: 10.4274/nts.2018.004
Akciğer Kanserlerinde Tedavi Yaklaşımları
  • Ülkü Yılmaz
Nucl Med Semin 2018; 4: 32-38 DOI: 10.4274/nts.2018.005
Akciğer Kanseri Tedavisinde Güncel Minimal İnvaziv Cerrahi Yaklaşımlar
  • Özgür Samancılar
Nucl Med Semin 2018; 4: 39-42 DOI: 10.4274/nts.2018.006
Akciğer Kanserinde Tedavi Yanıtını Değerlendirmede FDG PET/BT Görüntüleme
  • İnanç Karapolat
Nucl Med Semin 2018; 4: 43-51 DOI: 10.4274/nts.2018.007
Mezotelyomada Florodeoksiglikoz Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi Görüntülemenin Rolü
  • Özlem Özmen
Nucl Med Semin 2018; 4: 52-57 DOI: 10.4274/nts.2018.008
Mediastinal Kitlelerde Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi
  • Gözde Dağlıöz Görür
Nucl Med Semin 2018; 4: 58-64 DOI: 10.4274/nts.2018.009
Nöroendokrin Toraks Malignitelerinde Teranostik Uygulamalar
  • Nalan Alan Selçuk
  • Emre Demirci
Nucl Med Semin 2018; 4: 65-71 DOI: 10.4274/nts.2018.010

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler