Cilt 1, Sayı 1

Mart 2015
(13) Uygulama Kılavuzu, (2) Editörden

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Zehra ÖZCAN
Nucl Med Semin 2015; 1: 0-0
Editörden
 • Zeynep Burak
Nucl Med Semin 2015; 1: 0-0

Uygulama Kılavuzu

TNTD, Tc-99m Isaretli Radyofarmasötikler ile Beyin Perfüzyon SPECT Uygulama Kilavuzu 2.0
 • Bilge Volkan-Salanci
 • Funda Aydin
 • Meryem Kaya
 • Olga Yaylali
 • Özgür Akdemir
 • Pinar Makineci Koç
 • Tansel Çakir
Nucl Med Semin 2015; 1: 1-7 DOI: 10.4274/nts.2015.001
TNTD, Çocuklarda Renal Kortikal Sintigrafi Uygulama Kılavuzu 2.0
 • Pelin Özcan Kara
 • Tamer Aksoy
 • Funda Aydin
 • Gonca Kara Gedik
 • Nedim Gülaldi
 • Emel Ceylan Günay
 • Bilge Volkan Salanci
 • Pinar Özgen Kiratli
Nucl Med Semin 2015; 1: 8-14 DOI: 10.4274/nts.2015.002
TNTD, Çocuklarda Dinamik Böbrek Sintigrafisi Uygulama Kilavuzu 2.0
 • Nedim C. M. Gülaldi
 • Tamer Aksoy
 • Funda Aydin
 • Gonca Kara Gedik
 • Emel Ceylan Günay
 • Pelin Özcan Kara
 • Bilge Volkan Salanci
 • Pinar Özgen Kiratli
Nucl Med Semin 2015; 1: 15-18 DOI: 10.4274/nts.2015.003
TNTD, Çocuklarda Radyonüklid Sistografi Uygulama Kilavuzu 2.0
 • Funda Aydin
 • Tamer Aksoy
 • Gonca Kara Gedik
 • Nedim Gülaldi
 • Emel Ceylan Günay
 • Pelin Özcan Kara
 • Bilge Volkan Salanci
 • Pinar Özgen Kiratli
Nucl Med Semin 2015; 1: 19-23 DOI: 10.4274/nts.2015.004
TNTD, Çocuklarda Tc-99m ile Isaretli Radyofarmasötikler ve Florit ile Kemik Görüntüleme Kilavuzu 2.0
 • Tamer Aksoy
 • Funda Aydin
 • Gonca Kara Gedik
 • Nedim Gülaldi
 • Emel Ceylan Günay
 • Pelin Özcan Kara
 • Bilge Volkan Salanci
 • Pinar Özgen Kiratli
Nucl Med Semin 2015; 1: 24-30 DOI: 10.4274/nts.2015.005
TNTD, Çocuklarda Gastroözefagial Reflü ve Pulmoner Aspirasyon Sintigrafisi, Gastrointestinal Sistem Kanama Sintigrafisi ve Meckel’s Divertikülü Sintigrafisi Uygulama Kilavuzu
 • Emel Ceylan Günay
 • Tamer Aksoy
 • Funda Aydin
 • Gonca Kara Gedik
 • Nedim Gülaldi
 • Pelin Özcan Kara
 • Bilge Volkan Salanci
 • Pinar Özgen Kiratli
Nucl Med Semin 2015; 1: 31-37 DOI: 10.4274/nts.2015.006
TNTD, Radyonüklid Sisternografi Uygulama Kliavuzu 2.0
 • Meryem Kaya
 • Funda Aydin
 • Bilge Volkan Salanci
 • Olga Yaylali
 • Özgür Akdemir
 • Pinar Makineci Koç
 • Tansel Çakir
Nucl Med Semin 2015; 1: 38-40 DOI: 10.4274/nts.2015.007
TNTD, Tiroit Sintigrafisi Uygulama Kilavuzu 2.0
 • Güzin Töre
 • Hayal Özkiliç
 • Metin Kir
 • Dogangün Yüksel
Nucl Med Semin 2015; 1: 41-43 DOI: 10.4274/nts.2015.008
TNTD, I-131 ile Hipertiroidizm Tedavi Uygulama Kılavuzu 2.0
 • Özhan Özdogan
 • Güzin Töre
 • Hayal Özkiliç
 • Metin Kir
 • Dogangün Yüksel
Nucl Med Semin 2015; 1: 44-49 DOI: 10.4274/nts.2015.009
TNTD, Çocuklarda Radioiyodin MIBG Sintigrafisi Uygulama Kilavuzu 2.0
 • Gonca Kara Gedik
 • Tamer Aksoy
 • Funda Aydin
 • Nedim Gülaldi
 • Emel Ceylan Günay
 • Pelin Özcan Kara
 • Bilge Volkan Salanci
 • Pinar Özgen Kiratli
Nucl Med Semin 2015; 1: 50-56 DOI: 10.4274/nts.2015.010
TNTD, Tümör Görüntülemede SPECT-BT Hibrid Görüntüleme Uygulama Kilavuzu
 • Murat Fani Bozkurt
 • Hakan Demir
 • Yasemin Sanli
 • Handan Tokmak
 • Berna Okudan
 • Recep Bekis
 • Güzin Töre
 • Berna Degirmenci Polack
Nucl Med Semin 2015; 1: 57-61 DOI: 10.4274/nts.2015.011
TNTD, F-18 FDG Beyin PET Görüntüleme Uygulama Kilavuzu
 • Olga Yaylali
 • Pinar Makineci Koç
 • Funda Aydin
 • Bilge Volkan Salanci
 • Meryem Kaya
 • Özgür Akdemir
 • Tansel Çakir
Nucl Med Semin 2015; 1: 62-74 DOI: 10.4274/nts.2015.012
TNTD, Çocuklarda Onkolojik F-18 FDG PET-BT Uygulama Kilavuzu
 • Bilge Volkan Salanci
 • Tamer Aksoy
 • Funda Aydin
 • Gonca Kara Gedik
 • Nedim Gülaldi
 • Emel Ceylan Günay
 • Pelin Özcan Kara
 • Pinar Özgen Kiratli
Nucl Med Semin 2015; 1: 75-79 DOI: 10.4274/nts.2015.013

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler