Cilt 2, Sayı 1

Nisan 2016
(9) Derleme, (2) Editörden

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Fuat Dede
Nucl Med Semin 2016; 2: 0-0
Editörden
 • Zeynep Burak
Nucl Med Semin 2016; 2: 0-0

Derleme

Kardiyak Hibrit Görüntüleme-Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarli Tomografi
 • Sibel Uçak Semirgin
 • Tarik Basoglu
Nucl Med Semin 2016; 2: 1-8 DOI: 10.4274/nts.2016.001
Benign ve Malign Kemik Lezyonlarini Degerlendirmede Tek Foton Emisyon Tomografi/Bilgisayarli Tomografinin Degeri
 • Mustafa Aras
 • Halil Turgut Turoglu
Nucl Med Semin 2016; 2: 9-14 DOI: 10.4274/nts.2016.002
Benign ve Malign Kemik Lezyonlarini Degerlendirmede Bilgisayarli Tomografinin Degeri
 • Onur Bugdayci
 • Ismet Cengiç
 • Derya Türeli
Nucl Med Semin 2016; 2: 15-20 DOI: 10.4274/nts.2016.003
Tiroit Kanserlerinde Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarli Tomografi Görüntüleme
 • Anar Aliyev
 • Metin Halaç
Nucl Med Semin 2016; 2: 21-30 DOI: 10.4274/nts.2016.004
Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarli Tomografi ile Tedavi Planlama
 • Salih Özgüven
 • Tunç Önes
Nucl Med Semin 2016; 2: 31-36 DOI: 10.4274/nts.2016.005
Akciger Ventilasyon Perfüzyon Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarli Tomografi Görüntüleme
 • Yavuz Sami Salihoglu
 • Tarik Elri
 • Mustafa Aras
Nucl Med Semin 2016; 2: 37-41 DOI: 10.4274/nts.2016.006
Sentinel Lenf Nodu Görüntüleme ve Lenfatik Haritalama
 • Murat Fani Bozkurt
Nucl Med Semin 2016; 2: 42-48 DOI: 10.4274/nts.2016.007
Tc-99m MIBI Paratiroid Sintigrafisinde Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarli Tomografi Kullaniminin Klinik Önemi
 • Tanju Yusuf Erdil
 • Lebriz Uslu Besli
Nucl Med Semin 2016; 2: 49-56 DOI: 10.4274/nts.2016.008
Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarli Tomografi ve Pediyatrik Uygulamalar
 • Feyza Sen
 • Fuat Dede
 • Sabahat Inanir
Nucl Med Semin 2016; 2: 57-62 DOI: 10.4274/nts.2016.009

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler