2016-4-2-1
2016 2 Nisan (4) 1
Türkiye Nükleer Tıp Derneği
ORCID Kullanımı

Editörden

Editörden

(Nucl Med Semin 2016; 2: -)

Editörden

(Nucl Med Semin 2016; 2: -)

Derleme

Kardiyak Hibrit Görüntüleme-Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi

(Nucl Med Semin 2016; 2: 1-8)

Benign ve Malign Kemik Lezyonlarını Değerlendirmede Tek Foton Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografinin Değeri

(Nucl Med Semin 2016; 2: 9-14)

Benign ve Malign Kemik Lezyonlarını Değerlendirmede Bilgisayarlı Tomografinin Değeri

(Nucl Med Semin 2016; 2: 15-20)

Tiroit Kanserlerinde Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme

(Nucl Med Semin 2016; 2: 21-30)

Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi ile Tedavi Planlama

(Nucl Med Semin 2016; 2: 31-36)

Akciğer Ventilasyon Perfüzyon Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme

(Nucl Med Semin 2016; 2: 37-41)

Sentinel Lenf Nodu Görüntüleme ve Lenfatik Haritalama

(Nucl Med Semin 2016; 2: 42-48)

Tc-99m MIBI Paratiroid Sintigrafisinde Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi Kullanımının Klinik Önemi

(Nucl Med Semin 2016; 2: 49-56)

Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi ve Pediyatrik Uygulamalar

(Nucl Med Semin 2016; 2: 57-62)
Anasayfa Arşiv Arama Menü