En Çok İndirilenler

You can see all popular articles
Editörden
 • Zeynep Burak
Nucl Med Semin 2016; 2: 0-0
TNTD, I-131 ile Hipertiroidizm Tedavi Uygulama Kılavuzu 2.0
 • Özhan Özdogan
 • Güzin Töre
 • Hayal Özkiliç
 • Metin Kir
 • Dogangün Yüksel
Nucl Med Semin 2015; 1: 44-49 DOI: 10.4274/nts.2015.009
Teranostik Yaklasimda I-123/I-131 Meta-Iyodobenzilguanidin
 • Aylin Oral
 • Aysegül Akgün
Nucl Med Semin 2015; 1: 92-102 DOI: 10.4274/nts.016
Poster Bildirileri
Nucl Med Semin 2018; 4: 27-32
Akciğer Kanserinde Moleküler Patoloji
 • Emine Bozkurtlar
 • Handan Kaya
Nucl Med Semin 2018; 4: 26-31 DOI: 10.4274/nts.2018.004
TNTD, Çocuklarda Radyonüklid Sistografi Uygulama Kilavuzu 2.0
 • Funda Aydin
 • Tamer Aksoy
 • Gonca Kara Gedik
 • Nedim Gülaldi
 • Emel Ceylan Günay
 • Pelin Özcan Kara
 • Bilge Volkan Salanci
 • Pinar Özgen Kiratli
Nucl Med Semin 2015; 1: 19-23 DOI: 10.4274/nts.2015.004
Nükleer Tıpta İlaç Taşıyıcı Sistemler ve Teranostik Kullanımları
 • Gülin Uçmak Vural
 • A. Yekta Özer
Nucl Med Semin 2015; 1: 109-119 DOI: 10.4274/nts.018
TNTD, Çocuklarda Renal Kortikal Sintigrafi Uygulama Kılavuzu 2.0
 • Pelin Özcan Kara
 • Tamer Aksoy
 • Funda Aydin
 • Gonca Kara Gedik
 • Nedim Gülaldi
 • Emel Ceylan Günay
 • Bilge Volkan Salanci
 • Pinar Özgen Kiratli
Nucl Med Semin 2015; 1: 8-14 DOI: 10.4274/nts.2015.002
Akciger Ventilasyon Perfüzyon Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarli Tomografi Görüntüleme
 • Yavuz Sami Salihoglu
 • Tarik Elri
 • Mustafa Aras
Nucl Med Semin 2016; 2: 37-41 DOI: 10.4274/nts.2016.006
Enfeksiyon-Enflamasyon: Moleküler Görüntülemede Kullanilan SPECT Radyofarmasötikleri
 • Türkan Ertay
Nucl Med Semin 2016; 2: 63-70 DOI: 10.4274/nts.010
Dünyada ve Ülkemizde Nükleer ve Radyolojik Kazaların Tarihçesi
 • Bengül Günalp
Nucl Med Semin 2017; 3: 184-188 DOI: 10.4274/nts.2017.020
TNTD, Çocuklarda Onkolojik F-18 FDG PET-BT Uygulama Kilavuzu
 • Bilge Volkan Salanci
 • Tamer Aksoy
 • Funda Aydin
 • Gonca Kara Gedik
 • Nedim Gülaldi
 • Emel Ceylan Günay
 • Pelin Özcan Kara
 • Pinar Özgen Kiratli
Nucl Med Semin 2015; 1: 75-79 DOI: 10.4274/nts.2015.013
Kanserde Bireysellestirilmis Tedavilere Genel Bakis
 • Suayib Yalçin
 • Ebru Sari
Nucl Med Semin 2015; 1: 128-135 DOI: 10.4274/nts.2015.20
Önyazi
 • Zehra Özcan
Nucl Med Semin 2016; 2: 0-0
Pediatrik Nükleer Tip Sempozyumu 2015
Nucl Med Semin 2015; 1: 181-192
Radyoaktif Madde veya Radyonüklid Tedavi Uygulanmis Hastanin Tibbi Durumunda Degisiklik Olmasi Halinde Radyasyon Güvenligi Süreci: Acil Tibbi Müdahaleler
 • Asli Ayan
 • Semra Dönmez
 • Feray Aras
 • Bengül Günalp
 • Suna Kiraç
 • Inci Aliç Özaslan
 • Meral Deger
 • Mustafa Demir
 • Mehmet Ince
 • Bilal Kovan
 • Kamil Köseoglu
 • Leyla Poyraz
 • Türkay Toklu
 • Bagnu Uysal
 • Nami Yeyin
Nucl Med Semin 2016; 2: 168-171 DOI: 10.4274/nts.023
Radyasyonun Biyolojik Sistemler Üzerindeki Etkileri
 • Nuri Arslan
Nucl Med Semin 2017; 3: 178-183 DOI: 10.4274/nts.2017.019
Sözel Sunumlar
Nucl Med Semin 2018; 4: 1-2
Poster Bildirileri-PS
Nucl Med Semin 2018; 4: 33-109
Yazar Dizini
Nucl Med Semin 2018; 4: 0-0
Akciğer Kanserinde TNM Evrelemesi
 • Gürsel Çok
Nucl Med Semin 2018; 4: 1-5 DOI: 10.4274/nts.2018.001
Akciğer Kanserinde Tanı ve Evrelemede Florodeoksiglikoz Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi Görüntülemenin Yeri
 • Ümit Özgür Akdemir
 • Uğuray Aydos
Nucl Med Semin 2018; 4: 6-17 DOI: 10.4274/nts.2018.002
TNTD, Çocuklarda Gastroözefagial Reflü ve Pulmoner Aspirasyon Sintigrafisi, Gastrointestinal Sistem Kanama Sintigrafisi ve Meckel’s Divertikülü Sintigrafisi Uygulama Kilavuzu
 • Emel Ceylan Günay
 • Tamer Aksoy
 • Funda Aydin
 • Gonca Kara Gedik
 • Nedim Gülaldi
 • Pelin Özcan Kara
 • Bilge Volkan Salanci
 • Pinar Özgen Kiratli
Nucl Med Semin 2015; 1: 31-37 DOI: 10.4274/nts.2015.006
TNTD, Tiroit Sintigrafisi Uygulama Kilavuzu 2.0
 • Güzin Töre
 • Hayal Özkiliç
 • Metin Kir
 • Dogangün Yüksel
Nucl Med Semin 2015; 1: 41-43 DOI: 10.4274/nts.2015.008
TNTD, Çocuklarda Radioiyodin MIBG Sintigrafisi Uygulama Kilavuzu 2.0
 • Gonca Kara Gedik
 • Tamer Aksoy
 • Funda Aydin
 • Nedim Gülaldi
 • Emel Ceylan Günay
 • Pelin Özcan Kara
 • Bilge Volkan Salanci
 • Pinar Özgen Kiratli
Nucl Med Semin 2015; 1: 50-56 DOI: 10.4274/nts.2015.010
TNTD, F-18 FDG Beyin PET Görüntüleme Uygulama Kilavuzu
 • Olga Yaylali
 • Pinar Makineci Koç
 • Funda Aydin
 • Bilge Volkan Salanci
 • Meryem Kaya
 • Özgür Akdemir
 • Tansel Çakir
Nucl Med Semin 2015; 1: 62-74 DOI: 10.4274/nts.2015.012
Teranostik Yaklasimin Atasi: Radyoaktif Iyot “Radyonüklit Tedavi Için Bir Prolog”
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2015; 1: 85-91 DOI: 10.4274/nts.015
Nöroendokrin Tümörlerde Teranostikler
 • Elgin Özkan
 • Çigdem Soydal
Nucl Med Semin 2015; 1: 103-108 DOI: 10.4274/nts.017
Lineer-Kuadratik Model ve Radyonüklid Tedaviye Uygulanmasi
 • Türkay Toklu
 • Nalan Alan Selçuk
 • Serife Ipek Karaaslan
Nucl Med Semin 2015; 1: 144-149 DOI: 10.4274/nts.0023
Diyabetik Ayakta Osteomiyelit Ayirici Tanisindaki Klinik ve Laboratuvar Güçlükler, Nükleer Tiptan Beklentiler
 • Murat Oto
Nucl Med Semin 2016; 2: 90-94 DOI: 10.4274/nts.013
Ortopedik Protez Gevseme-Enfeksiyon Ayirici Tanisindaki Klinik ve Laboratuvar Güçlükler ve Nükleer Tiptan Beklentiler
 • Murat Oto
Nucl Med Semin 2016; 2: 104-109 DOI: 10.4274/nts.015
Ortopedik Protez Enfeksiyonlarinda Moleküler Görüntüleme Yöntemlerinin Rolü
 • Olga Yaylali
Nucl Med Semin 2016; 2: 110-121 DOI: 10.4274/nts.016
Radyonüklitlerle Tanisal Çalismalar Sirasinda Hasta ve Çevresindeki Kisiler için Radyasyon Güvenligi Süreci
 • Feray Aras
 • Suna Kiraç
 • Asli Ayan
 • Meral Deger
 • Mustafa Demir
 • Semra Dönmez
 • Bengül Günalp
 • Mehmet Ince
 • Bilal Kovan
 • Kamil Köseoglu
 • Inci Aliç Özaslan
 • Leyla Poyraz
 • Türkay Toklu
 • Bagnu Uysal
 • Nami Yeyin
Nucl Med Semin 2016; 2: 172-175 DOI: 10.4274/nts.024
Poster Sunumlari
Nucl Med Semin 2016; 2: 0-0
Onkolojik Görüntülemede Pozitron Emisyon Tomografisi/Manyetik Rezonans Uygulamaları
 • Uguray Aydos
 • Ümit Özgür Akdemir
 • Lütfiye Özlem Atay
Nucl Med Semin 2017; 3: 22-51 DOI: 10.4274/nts.004
Sentinel Lenf Bezi Biyopsisi: Güncel Yaklaşımlar
 • Murat Tuncel
 • Bilge Volkan Salanci
 • Murat Fani Bozkurt
Nucl Med Semin 2017; 3: 78-88 DOI: 10.4274/nts.008
Gastrointestinal Sistem Kanserlerinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi
 • Birkan Birben
 • Elgin Özkan
 • Baris Zülfikaroglu
 • Çigdem Soydal
 • Mesut Tez
 • Nuriye Özlem Küçük
Nucl Med Semin 2017; 3: 129-139 DOI: 10.4274/nts.013
Tiroid Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Uygulamaları
 • Seyfettin Ilgan
 • Serdar Özbas
Nucl Med Semin 2017; 3: 151-158 DOI: 10.4274/nts.015
Radyasyon Tespiti ve Ölçümü
 • Semra Dönmez
Nucl Med Semin 2017; 3: 172-177 DOI: 10.4274/nts.2017.018
Nükleer Radyolojik Acillere Müdahalede Temel Kavramlar, Akut Radyasyon Sendromu ve Tedavisi
 • Engin Alagöz
Nucl Med Semin 2017; 3: 189-195 DOI: 10.4274/nts.2017.021
Nükleer-Radyolojik Acillerde Tıbbi Triyaj
 • Alper Özgür Karaçalıoğlu
Nucl Med Semin 2017; 3: 196-200 DOI: 10.4274/nts.2017.022
2017 Yazar Dizini - 2017 Author Index
Nucl Med Semin 2017; 3: 0-0
Konsepsiyondan Adölesana Radyasyonun Geç Dönem Etkileri: İntrauterin Işınlamada Risk, Herediter Etkiler, Solid Tümörler
 • Aslı Ayan
Nucl Med Semin 2017; 3: 216-220 DOI: 10.4274/nts.026
Sözel Sunumlar-SB
Nucl Med Semin 2018; 4: 5-25
Mediastinal Kitlelerde Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi
 • Gözde Dağlıöz Görür
Nucl Med Semin 2018; 4: 58-64 DOI: 10.4274/nts.2018.009
Akciğer Kanseri Tanısında Endoskopik Yöntemler
 • Onur Fevzi Erer
Nucl Med Semin 2018; 4: 18-25 DOI: 10.4274/nts.2018.003
Akciğer Kanseri Tedavisinde Güncel Minimal İnvaziv Cerrahi Yaklaşımlar
 • Özgür Samancılar
Nucl Med Semin 2018; 4: 39-42 DOI: 10.4274/nts.2018.006
Akciğer Kanserlerinde Tedavi Yaklaşımları
 • Ülkü Yılmaz
Nucl Med Semin 2018; 4: 32-38 DOI: 10.4274/nts.2018.005
27. Ulusal Nükleer Tip Kongresi Sözlü Sunumlar
Nucl Med Semin 2015; 1: 1-13
27. Ulusal Nükleer Tip Kongresi Poster Sunumlari
Nucl Med Semin 2015; 1: 15-67

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler