En Çok İndirilenler

You can see all popular articles

Editörden

Editörden
 • Zeynep Burak
Nucl Med Semin 2016; 2: 0-0
Editörden
 • Zeynep Burak
Nucl Med Semin 2015; 1: 0-0
Editörden
 • Zehra ÖZCAN
Nucl Med Semin 2015; 1: 0-0
Editörden
 • Zeynep Burak
Nucl Med Semin 2015; 1: 0-0
Editörden
 • Gülin Uçmak Vural
Nucl Med Semin 2015; 1: 0-0
Editörden
 • Zeynep Burak
Nucl Med Semin 2015; 1: 0-0
Editörden
 • Zeynep Burak
Nucl Med Semin 2015; 1: 0-0
Editörden
 • Fuat Dede
Nucl Med Semin 2016; 2: 0-0
Editörden
 • A. Firat Güngör
Nucl Med Semin 2016; 2: 0-0
Editörden
 • Zeynep Burak
Nucl Med Semin 2016; 2: 0-0
Editörden
 • Funda Aydin
Nucl Med Semin 2016; 2: 0-0
Editörden
 • Zeynep Burak
Nucl Med Semin 2016; 2: 0-0
Editörden
 • Zehra Özcan
Nucl Med Semin 2017; 3: 0-0
Editörden
 • Recep Bekis
Nucl Med Semin 2017; 3: 0-0
Editörden
 • Zeynep Burak
Nucl Med Semin 2017; 3: 0-0
Editörden
 • Nuri Arslan
Nucl Med Semin 2017; 3: 0-0
Editörden
 • Zeynep Burak
Nucl Med Semin 2017; 3: 0-0

Editörden

Editörden
 • Zeynep Burak
Nucl Med Semin 2017; 3: 0-0
Tanısal Görüntülemede Son Basamak: Entegre PET/MR Cihazı ve Türkiye’de İlk Deneyimler
 • Lütfiye Özlem Atay
Nucl Med Semin 2017; 3: 1-4 DOI: 10.4274/nts.001
Radyonüklit Tedavide Paradigma Degisikligi: Radyobiyoloji ve Radyasyon Dozu
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2015; 1: 137-138 DOI: 10.4274/nts.0021

Önyazı

Önyazi
 • Zehra Özcan
Nucl Med Semin 2016; 2: 0-0

Dizin

Dizin
Nucl Med Semin 2015; 1: 0-0
Dizin
Nucl Med Semin 2016; 2: 0-0

Erratum Case Report

Erratum
Nucl Med Semin 2016; 2: 0-0

Derleme

Kardiyak Hibrit Görüntüleme-Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarli Tomografi
 • Sibel Uçak Semirgin
 • Tarik Basoglu
Nucl Med Semin 2016; 2: 1-8 DOI: 10.4274/nts.2016.001
Pozitron Emisyon Tomografisi/ Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Teknik Özellikler
 • Mustafa Demir
Nucl Med Semin 2017; 3: 5-11 DOI: 10.4274/nts.002
Benign ve Malign Kemik Lezyonlarini Degerlendirmede Tek Foton Emisyon Tomografi/Bilgisayarli Tomografinin Degeri
 • Mustafa Aras
 • Halil Turgut Turoglu
Nucl Med Semin 2016; 2: 9-14 DOI: 10.4274/nts.2016.002
Pozitron Emisyon Tomografi/Manyetik Rezonans Görüntüleme Kullanımında Günlük İş Akışı ve Protokol Optimizasyonu
 • Ümit Özgür Akdemir
 • Nese Ilgin Karabacak
Nucl Med Semin 2017; 3: 12-21 DOI: 10.4274/nts.003
Benign ve Malign Kemik Lezyonlarini Degerlendirmede Bilgisayarli Tomografinin Degeri
 • Onur Bugdayci
 • Ismet Cengiç
 • Derya Türeli
Nucl Med Semin 2016; 2: 15-20 DOI: 10.4274/nts.2016.003
Tiroit Kanserlerinde Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarli Tomografi Görüntüleme
 • Anar Aliyev
 • Metin Halaç
Nucl Med Semin 2016; 2: 21-30 DOI: 10.4274/nts.2016.004
Onkolojik Görüntülemede Pozitron Emisyon Tomografisi/Manyetik Rezonans Uygulamaları
 • Uguray Aydos
 • Ümit Özgür Akdemir
 • Lütfiye Özlem Atay
Nucl Med Semin 2017; 3: 22-51 DOI: 10.4274/nts.004
Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarli Tomografi ile Tedavi Planlama
 • Salih Özgüven
 • Tunç Önes
Nucl Med Semin 2016; 2: 31-36 DOI: 10.4274/nts.2016.005
Akciger Ventilasyon Perfüzyon Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarli Tomografi Görüntüleme
 • Yavuz Sami Salihoglu
 • Tarik Elri
 • Mustafa Aras
Nucl Med Semin 2016; 2: 37-41 DOI: 10.4274/nts.2016.006
Sentinel Lenf Nodu Görüntüleme ve Lenfatik Haritalama
 • Murat Fani Bozkurt
Nucl Med Semin 2016; 2: 42-48 DOI: 10.4274/nts.2016.007
Tc-99m MIBI Paratiroid Sintigrafisinde Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarli Tomografi Kullaniminin Klinik Önemi
 • Tanju Yusuf Erdil
 • Lebriz Uslu Besli
Nucl Med Semin 2016; 2: 49-56 DOI: 10.4274/nts.2016.008
Nörolojik Görüntülemede Pozitron Emisyon Tomografisi/Manyetik Rezonans Görüntüleme Uygulamaları
 • Ümit Özgür Akdemir
 • Nese Ilgin Karabacak
 • Lütfiye Özlem Atay
Nucl Med Semin 2017; 3: 52-58 DOI: 10.4274/nts.005
Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarli Tomografi ve Pediyatrik Uygulamalar
 • Feyza Sen
 • Fuat Dede
 • Sabahat Inanir
Nucl Med Semin 2016; 2: 57-62 DOI: 10.4274/nts.2016.009
Pediatrik Görüntülemede Pozitron Emisyon Tomografi/Manyetik Rezonans Görüntüleme Uygulamalari
 • Lebriz Uslu Besli
 • Ümit Özgür Akdemir
 • Lütfiye Özlem Atay
Nucl Med Semin 2017; 3: 59-65 DOI: 10.4274/nts.006
Enfeksiyon-Enflamasyon: Moleküler Görüntülemede Kullanilan SPECT Radyofarmasötikleri
 • Türkan Ertay
Nucl Med Semin 2016; 2: 63-70 DOI: 10.4274/nts.010
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı 2015 Aralık-2017 Şubat PET/MRG’nin Kullanımına Yönelik Deneyimimiz: İlk 1000 Olgudan Klinik Örnekler
 • Uguray Aydos
 • Ümit Özgür Akdemir
 • Mahsun Özçelik
 • Seda Gülbahar
 • Nese Ilgin Karabacak
 • Lütfiye Özlem Atay
Nucl Med Semin 2017; 3: 66-77 DOI: 10.4274/nts.007
Enfeksiyonun Pozitron Emisyon Tomografi ile Moleküler Görüntülemesi: Florodeoksiglikoz Disindaki Ajanlar
 • Christopher J. Palestro
Nucl Med Semin 2016; 2: 71-78 DOI: 10.4274/nts.011
Sentinel Lenf Bezi Biyopsisi: Güncel Yaklaşımlar
 • Murat Tuncel
 • Bilge Volkan Salanci
 • Murat Fani Bozkurt
Nucl Med Semin 2017; 3: 78-88 DOI: 10.4274/nts.008
Enfeksiyon ve Enflamasyon Görüntülemesinde F-18 Florodeoksiglukoz Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarli Tomografi
 • Tansel Çakir
 • Tamer Atasever
Nucl Med Semin 2016; 2: 79-89 DOI: 10.4274/nts.012
Onkolojide Kişiselleştirilmiş Tedavi ve Teranostik Yaklaşımlar
 • Hatice Durak
Nucl Med Semin 2015; 1: 80-84 DOI: 10.4274/nts.014
Teranostik Yaklasimin Atasi: Radyoaktif Iyot “Radyonüklit Tedavi Için Bir Prolog”
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2015; 1: 85-91 DOI: 10.4274/nts.015
Sentinel Lenf Düğümü Biyopsisinin Patolojik İncelenmesi
 • Tülay Canda
Nucl Med Semin 2017; 3: 89-102 DOI: 10.4274/nts.009
Diyabetik Ayakta Osteomiyelit Ayirici Tanisindaki Klinik ve Laboratuvar Güçlükler, Nükleer Tiptan Beklentiler
 • Murat Oto
Nucl Med Semin 2016; 2: 90-94 DOI: 10.4274/nts.013
Teranostik Yaklasimda I-123/I-131 Meta-Iyodobenzilguanidin
 • Aylin Oral
 • Aysegül Akgün
Nucl Med Semin 2015; 1: 92-102 DOI: 10.4274/nts.016
Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarinda Moleküler Görüntüleme
 • Christopher J. Palestro
Nucl Med Semin 2016; 2: 95-103 DOI: 10.4274/nts.014
Nöroendokrin Tümörlerde Teranostikler
 • Elgin Özkan
 • Çigdem Soydal
Nucl Med Semin 2015; 1: 103-108 DOI: 10.4274/nts.017
Meme Kanserinde Bekçi Lenf Düğümü Görüntülemesi ve Biyopsisi
 • Emine Acar
 • Ali Sevinç
 • Recep Bekis
Nucl Med Semin 2017; 3: 103-112 DOI: 10.4274/nts.010
Ortopedik Protez Gevseme-Enfeksiyon Ayirici Tanisindaki Klinik ve Laboratuvar Güçlükler ve Nükleer Tiptan Beklentiler
 • Murat Oto
Nucl Med Semin 2016; 2: 104-109 DOI: 10.4274/nts.015
Nükleer Tıpta İlaç Taşıyıcı Sistemler ve Teranostik Kullanımları
 • Gülin Uçmak Vural
 • A. Yekta Özer
Nucl Med Semin 2015; 1: 109-119 DOI: 10.4274/nts.018
Ortopedik Protez Enfeksiyonlarinda Moleküler Görüntüleme Yöntemlerinin Rolü
 • Olga Yaylali
Nucl Med Semin 2016; 2: 110-121 DOI: 10.4274/nts.016
Malign Melanomda Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi
 • Ülkem Yararbas
 • Murat Argon
 • Tahir Gürler
 • Mehmet Erdem
Nucl Med Semin 2017; 3: 113-120 DOI: 10.4274/nts.011
Teranostik Platformlarda Moleküler Görüntüleme Yöntemleri
 • Fuat Nurili
 • Gülin Uçmak Vural
 • Ömer Aras
Nucl Med Semin 2015; 1: 120-127 DOI: 10.4274/nts.019
Baş Boyun Kanserlerinde Sentinel Lenf Nodu Sintigrafisi ve Biyopsisi
 • Ahmet Ömer Ikiz
 • Berna Degirmenci Polack
Nucl Med Semin 2017; 3: 121-128 DOI: 10.4274/nts.012
Nedeni Bilinmeyen Ateste F-18 Florodeoksiglukoz-Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarli Tomografinin Rolü
 • Evrim Sürer Budak
 • Funda Aydin
Nucl Med Semin 2016; 2: 122-133 DOI: 10.4274/nts.017
Kanserde Bireysellestirilmis Tedavilere Genel Bakis
 • Suayib Yalçin
 • Ebru Sari
Nucl Med Semin 2015; 1: 128-135 DOI: 10.4274/nts.2015.20
Gastrointestinal Sistem Kanserlerinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi
 • Birkan Birben
 • Elgin Özkan
 • Baris Zülfikaroglu
 • Çigdem Soydal
 • Mesut Tez
 • Nuriye Özlem Küçük
Nucl Med Semin 2017; 3: 129-139 DOI: 10.4274/nts.013
Demansta Klinik Bulgular
 • Figen Yavlal
 • Hülya Aydin Güngör
Nucl Med Semin 2016; 2: 134-138 DOI: 10.4274/nts.018
Radyasyonun Biyolojik Etkileri
 • Nami Yeyin
Nucl Med Semin 2015; 1: 139-143 DOI: 10.4274/nts.0022
Demansta Radyolojik Bulgular
 • Kamil Karaali
Nucl Med Semin 2016; 2: 139-143 DOI: 10.4274/nts.019
Jinekolojik Malignitelerde Sentinel Lenf Nodu Uygulamaları
 • Hamdullah Sözen
 • Zeynep Gözde Özkan
Nucl Med Semin 2017; 3: 140-150 DOI: 10.4274/nts.014
Lineer-Kuadratik Model ve Radyonüklid Tedaviye Uygulanmasi
 • Türkay Toklu
 • Nalan Alan Selçuk
 • Serife Ipek Karaaslan
Nucl Med Semin 2015; 1: 144-149 DOI: 10.4274/nts.0023
Demansta Nükleer Tip Yöntemleri
 • Evrim Sürer Budak
 • Funda Aydin
Nucl Med Semin 2016; 2: 144-152 DOI: 10.4274/nts.020
Radyonüklit Tedavide Kisisellestirilmis Dozimetri: Dozimetrik Yöntemler, Artilari ve Eksileri
 • Serife Ipek Karaaslan
 • Türkay Toklu
 • Nalan Alan Selçuk
Nucl Med Semin 2015; 1: 150-157 DOI: 10.4274/nts.0024
Tiroid Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Uygulamaları
 • Seyfettin Ilgan
 • Serdar Özbas
Nucl Med Semin 2017; 3: 151-158 DOI: 10.4274/nts.015
Hareket Bozukluklarinda Nükleer Tip Yöntemleri
 • Ümit Özgür Akdemir
 • Lütfiye Özlem Atay
Nucl Med Semin 2016; 2: 153-160 DOI: 10.4274/nts.021
Radyonüklid Tedavi ve Dozimetrik Yaklasimlar
 • Nalan Alan Selçuk
 • Türkay Toklu
 • Serife Ipek Karaaslan
Nucl Med Semin 2015; 1: 158-170 DOI: 10.4274/nts.0025
Sentinel Lenf Nodu Uygulamalarında Hasta ve Personel Radyasyon Maruziyeti
 • Mine Sencan Eren
 • Recep Bekis
Nucl Med Semin 2017; 3: 159-165 DOI: 10.4274/nts.016
Epilepside Nükleer Tip Yöntemleri
 • Zehra Pinar Koç
 • Pinar Pelin Özcan Kara
Nucl Med Semin 2016; 2: 161-167 DOI: 10.4274/nts.022
Doğal ve Yapay Radyasyon Kaynakları, Kişisel Doza Katkıları
 • Tuğba Hacıosmanoğlu
Nucl Med Semin 2017; 3: 166-171 DOI: 10.4274/nts.2017.017
Radyonüklit Tedavide Radyasyondan Korunma: Hastanin Korunmasi, Hastaya Bakan Kisilerin Korunmasi, Hasta Çevresindekilerin Korunmasi, Çevrenin Korunmasi
 • Mustafa Demir
Nucl Med Semin 2015; 1: 171-179 DOI: 10.4274/nts.0026
Radyasyon Tespiti ve Ölçümü
 • Semra Dönmez
Nucl Med Semin 2017; 3: 172-177 DOI: 10.4274/nts.2017.018
Radyasyonun Biyolojik Sistemler Üzerindeki Etkileri
 • Nuri Arslan
Nucl Med Semin 2017; 3: 178-183 DOI: 10.4274/nts.2017.019
Dünyada ve Ülkemizde Nükleer ve Radyolojik Kazaların Tarihçesi
 • Bengül Günalp
Nucl Med Semin 2017; 3: 184-188 DOI: 10.4274/nts.2017.020
Nükleer Radyolojik Acillere Müdahalede Temel Kavramlar, Akut Radyasyon Sendromu ve Tedavisi
 • Engin Alagöz
Nucl Med Semin 2017; 3: 189-195 DOI: 10.4274/nts.2017.021
Nükleer-Radyolojik Acillerde Tıbbi Triyaj
 • Alper Özgür Karaçalıoğlu
Nucl Med Semin 2017; 3: 196-200 DOI: 10.4274/nts.2017.022
Akut Lokal Radyasyon Hasarı ve Tedavisi
 • Semra İnce
Nucl Med Semin 2017; 3: 201-206 DOI: 10.4274/nts.2017.023
İnternal Kontaminasyon ve Dekorporasyon
 • Mustafa Özdeş Emer
Nucl Med Semin 2017; 3: 207-210 DOI: 10.4274/nts.2017.024
Eksternal Kontaminasyon ve Dekontaminasyon Teknikleri
 • Semra İnce
Nucl Med Semin 2017; 3: 211-215 DOI: 10.4274/nts.2017.025
Konsepsiyondan Adölesana Radyasyonun Geç Dönem Etkileri: İntrauterin Işınlamada Risk, Herediter Etkiler, Solid Tümörler
 • Aslı Ayan
Nucl Med Semin 2017; 3: 216-220 DOI: 10.4274/nts.026
Nükleer ve Radyolojik Acillerde Dozimetri
 • Bengül Günalp
Nucl Med Semin 2017; 3: 221-224 DOI: 10.4274/nts.027
Radyolojik/Nükleer Acillerde Hastane Hazırlığı ve Acil Durum Müdahale Ekibi Organizasyonu
 • Mustafa Özdeş Emer
Nucl Med Semin 2017; 3: 225-230 DOI: 10.4274/nts.028

Uygulama Kılavuzu

TNTD, Tc-99m Isaretli Radyofarmasötikler ile Beyin Perfüzyon SPECT Uygulama Kilavuzu 2.0
 • Bilge Volkan-Salanci
 • Funda Aydin
 • Meryem Kaya
 • Olga Yaylali
 • Özgür Akdemir
 • Pinar Makineci Koç
 • Tansel Çakir
Nucl Med Semin 2015; 1: 1-7 DOI: 10.4274/nts.2015.001
TNTD, Çocuklarda Renal Kortikal Sintigrafi Uygulama Kılavuzu 2.0
 • Pelin Özcan Kara
 • Tamer Aksoy
 • Funda Aydin
 • Gonca Kara Gedik
 • Nedim Gülaldi
 • Emel Ceylan Günay
 • Bilge Volkan Salanci
 • Pinar Özgen Kiratli
Nucl Med Semin 2015; 1: 8-14 DOI: 10.4274/nts.2015.002
TNTD, Çocuklarda Dinamik Böbrek Sintigrafisi Uygulama Kilavuzu 2.0
 • Nedim C. M. Gülaldi
 • Tamer Aksoy
 • Funda Aydin
 • Gonca Kara Gedik
 • Emel Ceylan Günay
 • Pelin Özcan Kara
 • Bilge Volkan Salanci
 • Pinar Özgen Kiratli
Nucl Med Semin 2015; 1: 15-18 DOI: 10.4274/nts.2015.003
TNTD, Çocuklarda Radyonüklid Sistografi Uygulama Kilavuzu 2.0
 • Funda Aydin
 • Tamer Aksoy
 • Gonca Kara Gedik
 • Nedim Gülaldi
 • Emel Ceylan Günay
 • Pelin Özcan Kara
 • Bilge Volkan Salanci
 • Pinar Özgen Kiratli
Nucl Med Semin 2015; 1: 19-23 DOI: 10.4274/nts.2015.004
TNTD, Çocuklarda Tc-99m ile Isaretli Radyofarmasötikler ve Florit ile Kemik Görüntüleme Kilavuzu 2.0
 • Tamer Aksoy
 • Funda Aydin
 • Gonca Kara Gedik
 • Nedim Gülaldi
 • Emel Ceylan Günay
 • Pelin Özcan Kara
 • Bilge Volkan Salanci
 • Pinar Özgen Kiratli
Nucl Med Semin 2015; 1: 24-30 DOI: 10.4274/nts.2015.005
TNTD, Çocuklarda Gastroözefagial Reflü ve Pulmoner Aspirasyon Sintigrafisi, Gastrointestinal Sistem Kanama Sintigrafisi ve Meckel’s Divertikülü Sintigrafisi Uygulama Kilavuzu
 • Emel Ceylan Günay
 • Tamer Aksoy
 • Funda Aydin
 • Gonca Kara Gedik
 • Nedim Gülaldi
 • Pelin Özcan Kara
 • Bilge Volkan Salanci
 • Pinar Özgen Kiratli
Nucl Med Semin 2015; 1: 31-37 DOI: 10.4274/nts.2015.006
TNTD, Radyonüklid Sisternografi Uygulama Kliavuzu 2.0
 • Meryem Kaya
 • Funda Aydin
 • Bilge Volkan Salanci
 • Olga Yaylali
 • Özgür Akdemir
 • Pinar Makineci Koç
 • Tansel Çakir
Nucl Med Semin 2015; 1: 38-40 DOI: 10.4274/nts.2015.007
TNTD, Tiroit Sintigrafisi Uygulama Kilavuzu 2.0
 • Güzin Töre
 • Hayal Özkiliç
 • Metin Kir
 • Dogangün Yüksel
Nucl Med Semin 2015; 1: 41-43 DOI: 10.4274/nts.2015.008
TNTD, I-131 ile Hipertiroidizm Tedavi Uygulama Kılavuzu 2.0
 • Özhan Özdogan
 • Güzin Töre
 • Hayal Özkiliç
 • Metin Kir
 • Dogangün Yüksel
Nucl Med Semin 2015; 1: 44-49 DOI: 10.4274/nts.2015.009
TNTD, Çocuklarda Radioiyodin MIBG Sintigrafisi Uygulama Kilavuzu 2.0
 • Gonca Kara Gedik
 • Tamer Aksoy
 • Funda Aydin
 • Nedim Gülaldi
 • Emel Ceylan Günay
 • Pelin Özcan Kara
 • Bilge Volkan Salanci
 • Pinar Özgen Kiratli
Nucl Med Semin 2015; 1: 50-56 DOI: 10.4274/nts.2015.010
TNTD, Tümör Görüntülemede SPECT-BT Hibrid Görüntüleme Uygulama Kilavuzu
 • Murat Fani Bozkurt
 • Hakan Demir
 • Yasemin Sanli
 • Handan Tokmak
 • Berna Okudan
 • Recep Bekis
 • Güzin Töre
 • Berna Degirmenci Polack
Nucl Med Semin 2015; 1: 57-61 DOI: 10.4274/nts.2015.011
TNTD, F-18 FDG Beyin PET Görüntüleme Uygulama Kilavuzu
 • Olga Yaylali
 • Pinar Makineci Koç
 • Funda Aydin
 • Bilge Volkan Salanci
 • Meryem Kaya
 • Özgür Akdemir
 • Tansel Çakir
Nucl Med Semin 2015; 1: 62-74 DOI: 10.4274/nts.2015.012
TNTD, Çocuklarda Onkolojik F-18 FDG PET-BT Uygulama Kilavuzu
 • Bilge Volkan Salanci
 • Tamer Aksoy
 • Funda Aydin
 • Gonca Kara Gedik
 • Nedim Gülaldi
 • Emel Ceylan Günay
 • Pelin Özcan Kara
 • Pinar Özgen Kiratli
Nucl Med Semin 2015; 1: 75-79 DOI: 10.4274/nts.2015.013
Radyoaktif Madde veya Radyonüklid Tedavi Uygulanmis Hastanin Tibbi Durumunda Degisiklik Olmasi Halinde Radyasyon Güvenligi Süreci: Acil Tibbi Müdahaleler
 • Asli Ayan
 • Semra Dönmez
 • Feray Aras
 • Bengül Günalp
 • Suna Kiraç
 • Inci Aliç Özaslan
 • Meral Deger
 • Mustafa Demir
 • Mehmet Ince
 • Bilal Kovan
 • Kamil Köseoglu
 • Leyla Poyraz
 • Türkay Toklu
 • Bagnu Uysal
 • Nami Yeyin
Nucl Med Semin 2016; 2: 168-171 DOI: 10.4274/nts.023
Radyonüklitlerle Tanisal Çalismalar Sirasinda Hasta ve Çevresindeki Kisiler için Radyasyon Güvenligi Süreci
 • Feray Aras
 • Suna Kiraç
 • Asli Ayan
 • Meral Deger
 • Mustafa Demir
 • Semra Dönmez
 • Bengül Günalp
 • Mehmet Ince
 • Bilal Kovan
 • Kamil Köseoglu
 • Inci Aliç Özaslan
 • Leyla Poyraz
 • Türkay Toklu
 • Bagnu Uysal
 • Nami Yeyin
Nucl Med Semin 2016; 2: 172-175 DOI: 10.4274/nts.024
Diyaliz Hastasina Radyonüklit Tedavi Uygulanmasi Durumunda Radyasyon Elemani Olmayan Hastane Çalisanlari Açisindan Radyasyon Güvenligi Süreci
 • Asli Ayan
 • Semra Dönmez
 • Bengül Günalp
 • Suna Kiraç
 • Feray Aras
 • Meral Deger
 • Mustafa Demir
 • Mehmet Ince
 • Bilal Kovan
 • Kamil Köseoglu
 • Inci Aliç Özaslan
 • Leyla Poyraz
 • Türkay Toklu
 • Bagnu Uysal
 • Nami Yeyin
Nucl Med Semin 2016; 2: 176-178 DOI: 10.4274/nts.025

Sözel Sunumlar

Sözel Sunumlar
Nucl Med Semin 2017; 3: 1-29

Poster Bildiriler

Poster Sunumlari
Nucl Med Semin 2016; 2: 27-111

Sözlü Sunumlar-Rss

Sözlü Sunumlar-RSS
Nucl Med Semin 2016; 2: 113-115

Poster Bildiriler -Rps

Poster Bildiriler-RPS
Nucl Med Semin 2016; 2: 115-116

Düzeltme

Düzeltme
Nucl Med Semin 2015; 1: 136-136

Diğer

Türkiye’de Nükleer Tip “Tarihsel Yolculugumuzda Dönu¨m Noktalari”
 • MF Bozkurt
 • TF Çermik
 • O Sari
 • G Çapa Kaya
 • E Sayit Bilgin
 • F Gu¨ngör
 • Z Özcan
Nucl Med Semin 2015; 1: 0-0
2015 Konu Dizini
Nucl Med Semin 2015; 1: 0-0
2015 Yazar Dizini
Nucl Med Semin 2015; 1: 0-0
2016 Yazar Dizini
Nucl Med Semin 2016; 2: 0-0
2016 Konu Dizini
Nucl Med Semin 2016; 2: 0-0
Yazar Dizini
Nucl Med Semin 2017; 3: 0-0
2017 Konu Dizini - 2017 Subject Index
Nucl Med Semin 2017; 3: 0-0
2017 Yazar Dizini - 2017 Author Index
Nucl Med Semin 2017; 3: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler