Derleme

Klinik Öncesi Çalışmalarda Kullanılan Nefroüroloji Modelleri ve Görüntüleme
  • Fikriye Gül Gümüşer
  • Elvan Sayıt
Nucl Med Semin 2019; 5: 102-106 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0013
Transplant Böbrek Sintigrafisi
  • Bülent Yazıcı
Nucl Med Semin 2019; 5: 189-198 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0027

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler