Derleme

Ağrı Görüntülemede Yenilikler
  • Çiğdem Soydal
  • Mine Araz
Nucl Med Semin 2020; 6: 1-4 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0001
Kemik Metastazlarına Bağlı Ağrı Tedavisinde Algolojik Yöntemler
  • Enver Özgencil
  • Ümit Akkemik
Nucl Med Semin 2020; 6: 5-10 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0002
Ağrılı Kemik Metastazlarında Onkolojik Yaklaşımlar
  • Emre Yekedüz
  • Güngör Utkan
  • Yüksel Ürün
Nucl Med Semin 2020; 6: 11-16 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.003
Ağrı Palyasyonunda Radyonüklid Yöntemler
  • Mine Araz
  • Pınar Akkuş
Nucl Med Semin 2020; 6: 20-27 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.005
Ağrı Palyasyonunda Yeni Radyonüklidler
  • Umut Elboğa
Nucl Med Semin 2020; 6: 28-38 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.006

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler