Derleme

Kemik Metastazlarına Bağlı Ağrı Tedavisinde Algolojik Yöntemler
  • Enver Özgencil
  • Ümit Akkemik
Nucl Med Semin 2020; 6: 5-10 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0002
Ağrılı Kemik Metastazlarında Onkolojik Yaklaşımlar
  • Emre Yekedüz
  • Güngör Utkan
  • Yüksel Ürün
Nucl Med Semin 2020; 6: 11-16 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.003
Kemik Metastazlarında Radyoterapinin Rolü
  • Yıldız Güney
  • Süheyla Aytaç Arslan
Nucl Med Semin 2020; 6: 17-19 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0004
Ağrı Palyasyonunda Radyonüklid Yöntemler
  • Mine Araz
  • Pınar Akkuş
Nucl Med Semin 2020; 6: 20-27 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.005
Ağrı Palyasyonunda Yeni Radyonüklidler
  • Umut Elboğa
Nucl Med Semin 2020; 6: 28-38 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.006

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler