Derleme

Radyoembolizasyon: Hasta Seçimi ve Planlama
  • İsa Burak Güney
  • Hüseyin Tuğsan Ballı
Nucl Med Semin 2019; 5: 107-116 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0014
Radyoembolizasyon: Anjiyografik Teknik, Zor Olgular
  • Arzu Poyanlı
Nucl Med Semin 2019; 5: 117-121 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0015
Radyoembolizasyon: Kişiselleştirilmiş Tedavi ve Yan Etkilerden Korunma
  • Murat Fani Bozkurt
Nucl Med Semin 2019; 5: 122-130 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0016
Radyoembolizasyon Tedavisinde Yanıt Değerlendirme: Tuzaklar ve Standardizasyon
  • Abdullah Yakupoğlu
Nucl Med Semin 2019; 5: 131-138 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0017
HCC Tedavisinde Radyoembolizasyon
  • Murat Cantaşdemir
Nucl Med Semin 2019; 5: 139-145 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0018
Metastatik Karaciğer Kanseri Tedavisinde Radyoembolizasyon
  • Nuriye Özlem Küçük
  • Pınar Akkuş
Nucl Med Semin 2019; 5: 146-151 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0019
Nöroendokrin Tümör Tedavisinde Radyoembolizasyon
  • Zeynep Gözde Özkan
Nucl Med Semin 2019; 5: 152-158 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0020

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler