Derleme

Radyoembolizasyon: Anjiyografik Teknik, Zor Olgular
  • Arzu Poyanlı
Nucl Med Semin 2019; 5: 117-121 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0015
HCC Tedavisinde Radyoembolizasyon
  • Murat Cantaşdemir
Nucl Med Semin 2019; 5: 139-145 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0018
İntrahepatik Kolanjiyosellüler Karsinomlarda Yttrium-90 ile İşaretli Mikroküre Tedavisi
  • Hüseyin Tuğsan Ballı
Nucl Med Semin 2019; 5: 159-164 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0021

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler