Derleme

Radyoembolizasyon: Hasta Seçimi ve Planlama
  • İsa Burak Güney
  • Hüseyin Tuğsan Ballı
Nucl Med Semin 2019; 5: 107-116 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0014
Metastatik Karaciğer Kanseri Tedavisinde Radyoembolizasyon
  • Nuriye Özlem Küçük
  • Pınar Akkuş
Nucl Med Semin 2019; 5: 146-151 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0019
Nöroendokrin Tümör Tedavisinde Radyoembolizasyon
  • Zeynep Gözde Özkan
Nucl Med Semin 2019; 5: 152-158 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0020
İntrahepatik Kolanjiyosellüler Karsinomlarda Yttrium-90 ile İşaretli Mikroküre Tedavisi
  • Hüseyin Tuğsan Ballı
Nucl Med Semin 2019; 5: 159-164 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0021

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler