Derleme

Benign ve Malign Kemik Lezyonlarını Değerlendirmede Tek Foton Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografinin Değeri
  • Mustafa Aras
  • Halil Turgut Turoğlu
Nucl Med Semin 2016; 2: 9-14 DOI: 10.4274/nts.2016.002

Uygulama Kılavuzu

TNTD, Çocuklarda Tc-99m ile İşaretli Radyofarmasötikler ve Florit ile Kemik Görüntüleme Kılavuzu 2.0
  • Tamer Aksoy
  • Funda Aydın
  • Gonca Kara Gedik
  • Nedim Gülaldı
  • Emel Ceylan Günay
  • Pelin Özcan Kara
  • Bilge Volkan Salancı
  • Pinar Özgen Kıratlı
Nucl Med Semin 2015; 1: 24-30 DOI: 10.4274/nts.2015.005

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler