Derleme

Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi ve Pediyatrik Uygulamalar
  • Feyza Şen
  • Fuat Dede
  • Sabahat İnanir
Nucl Med Semin 2016; 2: 57-62 DOI: 10.4274/nts.2016.009

Uygulama Kılavuzu

Pediyatrik Nöroblastom Hastalarında Görüntüleme Uygulama Kılavuzu
  • Pınar Özgen Kıratlı
  • Bilge Volkan Salancı
  • Murat Nedim Gülaldı
  • Tamer Aksoy
  • Pınar Pelin Özcan
  • Esra Çiftçi
  • Emel Ceylan Günay
Nucl Med Semin 2020; 6: 229-236 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0017

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler