Derleme

Nöroendokrin Toraks Malignitelerinde Teranostik Uygulamalar
  • Nalan Alan Selçuk
  • Emre Demirci
Nucl Med Semin 2018; 4: 65-71 DOI: 10.4274/nts.2018.010
Nöroendokrin Tümör Tedavisinde Radyoembolizasyon
  • Zeynep Gözde Özkan
Nucl Med Semin 2019; 5: 152-158 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0020

Derleme

Nöroendokrin Tümörlerde Teranostikler
  • Elgin Özkan
  • Çiğdem Soydal
Nucl Med Semin 2015; 1: 103-108 DOI: 10.4274/nts.2015.017

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler